Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας, καθώς και πελατών ή εργαζομένων των πελατών από την AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE με ΑΦM: 800606362 και με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 131852401000 (στο εξής «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), με έδρα Βασ. Σοφίας 40 Μαρούσι Αττικής τηλ. 2108055517, e-mail: info@ambe.gr

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών της ιστοσελίδας μας ή των πελατών μας η Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενώ όταν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων (εργαζομένων) για λογαριασμό των πελατών της λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία.

Τι ειναι τα προσωπικα Δεδομενα;

Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Τι ειναι η Επεξεργασια Προσωπικων Δεδομενων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομενα συλλεγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:

I. Δεδομένα επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας μας:

Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies παρακαλώ δείτε την Πολιτική Cookies.

II. Δεδομένα πελατών μας φυσικών προσώπων:

Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, Επάγγελμα, Οικογενειακή κατάσταση, Οικονομική Κατάσταση (σύνολο οικονομικών στοιχείων από προσωπικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας), στοιχεία ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία, ΑΜΕ, ΑΜΚΑ), Κωδικούς Πρόσβασης σε Υπηρεσίες, όπως η Γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων,

III. Δεδομένα εργαζομένων των πελατών μας:

Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, Επάγγελμα, Οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία, ΑΜΕ, ΑΜΚΑ).

Δεν συλλέγουμε ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα παρά μόνο σε εξειδικευμένες περιπτώσεις που αφορούν ειδικά επιδόματα μισθοδοσίας ή κοινωνικής πρόνοιας π.χ. δήλωση ποσοστού αναπηρίας σε δήλωση φόρου εισοδήματος, κατάσταση υγείας για ειδικές άδειες κ.λπ.

Για ποιο σκοπο επεξεργαζομαστε τα στοιχεια σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με σκοπό:

 • Την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, όπως ενδεικτικά
 • i. Λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων

  ii. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών

  iii. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

  iv. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

 • Την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά
 • i. φορολογικό σχεδιασμό και παροχή συμβουλευτικής φορολογίας φυσικών προσώπων,

  ii. Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων

  iii. Δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, φόρου ακίνητης περιουσίας κ.ά.την παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, όπως δεικτικά

  i. Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων

 • Την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας, όπως ενδεικτικά
 • i. Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας με ανάλυση σε μικτές αποδοχές ,ασφαλιστικές κρατήσεις - εισφορές ,ΦΜΥ και άλλες κρατήσεις

  ii. Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων

  iii. Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

  iv. Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)

  v. Προετοιμασία και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ (hard & soft copy) ή μέσω Internet

 • Την διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας μαζί μας
 • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία
 • Την επικοινωνία μαζί σας.
 • Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

  Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία),
 • το έννομο συμφέρον της Εταιρείας,
 • την εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου ή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (π.χ. επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης ή επιδόματα αναπηρίας ή μικρότερη φορολόγηση).
 • Ποιοι ειναι οι αποδεκτες των Δεδομενων σας;

  Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ενδέχεται να απαιτείται η γνωστοποίηση δεδομένων του ΥΠΔ σε δημόσιες αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία). Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας. Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι βρίσκονται εντός Ε.Ε. και επεξεργάζονται τα Δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

  Πώς εξασφαλιζουμε ότι οι Εκτελουντες την Επεξεργασια σεβονται τα Προσωπικα σας Δεδομενα;

  Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
 • Στελνουμε τα Δεδομενα σας εκτος Ε.Ε.;

  Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

  Για ποσο τηρουμε τα Δεδομενα σας και ποτε τα διαγραφουμε;

  Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για όσο απαιτείται λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.

  Αν δεν σας γίνει προσφορά για θέση εργασίας τυχόν βιογραφικά στοιχεία που μας έχετε υποβάλλει τα διατηρούμε για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης (ανακοίνωση προσληφθέντων), σε περίπτωση που είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του βιογραφικού σας αν δεν είχατε υποβάλει το βιογραφικό σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας εκτός εάν έχετε επιλέξει να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies

  Ειναι ασφαλη τα Δεδομενα σας;

  Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

  Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

  Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

  Ποια ειναι τα δικαιωματα σας;

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

  Πως μπορειτε να ασκησετε τα δικαιωματα σας;

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή συμπληρωμένων των προτύπων αιτήσεων a.Αίτηση Ανάκλησης Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, b. Αίτηση Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 40 Μαρούσι Αττικής), είτε στο e-mail info@ambe.gr.

  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

  Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

  Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr à Τα δικαιώματά μου à Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

  Κανουμε χρηση αυτοματοποιημενης ληψης αποφασεων/ περιλαμβανομενης της καταρτισης προφιλ κατα την επεξεργασια των Δεδομενων σας;

  Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

  Ποιο ειναι το εφαρμοστεο δικαιο κατα την επεξεργασια των Δεδομενων σας απο εμας;

  Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

  Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

  Πως θα ενημερωθειτε για τυχον τροποποιησεις της παρουσας Πολιτικης;

  Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

  Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
  15/11/2018