Λοιπές υπηρεσίες

Η AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE στη διαρκή προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των επιχειρήσεων παρέχει και τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις
  • Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για την στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων