Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής οργάνωσης των επιχειρήσεων η AMBE Tax – Accounting & Business Advisory Services A.E έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, για τη διοχέτευση της μέγιστης πληροφόρησης προς τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων, για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής οργάνωσης των επιχειρήσεων η AMBE Tax – Accounting & Business Advisory Services A.E έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα οικονομοτεχνικών υπηρεσιών, για τη διοχέτευση της μέγιστης πληροφόρησης προς τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων, για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ακολουθώντας αυτή τη λογική η AMBE Tax - Accounting & Business Advisory Services Α.Ε παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτες Μηχανογραφικής Οικονομικής Οργάνωσης
  • Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων
  • Αναλύσεις Οικονομικών Καταστάσεων
  • Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων
  • Business Plan
  • Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων
  • Οργάνωση βιομηχανικού κόστους
  • Εφαρμογή πρότυπου κόστους
  • Οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου (M.I.S.)
  • Εφαρμογή προϋπολογισμών