Εργατικά – Μισθοδοτικά

Με σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα, καθώς και με προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με μισθοδοσία, εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Επίσης καλύπτουμε εάν ζητηθεί εξωτερικές εργασίες σε όλους τους ασφαλιστικούς και εργασιακούς φορείς (ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, επιθεώρηση εργασίας κ.τ.λ.)

Η παροχή των υπηρεσιών μας σε θέματα μισθοδοσίας βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ενημέρωση

 • Ενημέρωση σε όλα τα εργατικά θέματα σχετικά με άδειες, ασθένειες, συλλογικές και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, διαθεσιμότητα και λοιπές μορφές).

Τήρηση μισθοδοσίας και αναφορές

 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας με ανάλυση σε μικτές αποδοχές ,ασφαλιστικές κρατήσεις - εισφορές ,ΦΜΥ και άλλες κρατήσεις
 • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών και αναφορών για την πληρωμή των μισθών σε λογαριασμούς τράπεζας
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για τη καταχώρηση της μισθοδοσίας στα λογιστικά βιβλία
 • Εκτύπωση αναφορών (ανά Service Line , Sub Management Unit and Grade)
 • Εκκαθάριση φόρου εργαζομένων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματός τους
 • Υπολογισμοί αποζημιώσεων απόλυσης και αναλογιστικές μελέτες για όλο το προσωπικό προς χρήση προβλέψεων
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Σχέσεις με οργανισμούς και υπηρεσίες δημοσίου

 • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
 • Απογραφή στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας κατάστασης προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Προετοιμασία των οδηγιών τραπεζικών μεταφορών για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ κλπ
 • Προετοιμασία και υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Προετοιμασία και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ (hard & soft copy) ή μέσω Internet

Naftemporiki.gr

Capital.gr

Taxheaven.gr

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.