Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και τη πλήρη λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας και αφορούν την λειτουργία του Λογιστηρίου μιας επιχείρησης είναι:

 • Τήρηση όλων των κατηγοριών λογιστικών βιβλίων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές - Αστικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα Αλλοδαπής κ.λ.π)
 • Οργάνωση, επίβλεψη και εποπτεία όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές - Αστικές Εταιρείες, Υποκαταστήματα Αλλοδαπής κ.λ.π)
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στις εγκαταστάσεις μας.
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Πλήρης εφαρμογή και χαρτογράφηση λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης βάση των Ε.Λ.Π.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία (Ε.Λ.Π.)
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Τήρηση στοιχείων παραγωγής και κοστολογίου (πρότυπο & ιστορικό)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Νομαρχία και Επιμελητήρια)
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής

Επιπλέον παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες για όλες τις μορφές και τύπους εταιρειών, στους παρακάτω τομείς: :

 • Ιδρύσεις Εταιρειών
 • Μετατροπές Εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Διασπάσεις Εταιρειών
 • Εκτιμήσεις αξίας Επιχειρήσεων