Ποιοι είμαστε

Στην AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE στοχεύουμε στην παροχή υψηλών προδιαγραφών λογιστικών, οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Με συνεχή και διαρκή εκπαίδευση και την χρήση της απαραίτητης τεχνολογίας, συμβουλεύουμε και οργανώνουμε τα λογιστήρια και τις οικονομικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων και των διαφόρων οργανισμών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και ασφαλές φορολογικό περιβάλλον για την απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξή τους.

Η επιτυχία της συνεργασία μας βασίζεται στην πολυετή εμπειρία, τις γνώσεις, το ήθος, την συνέπεια και την εξυπηρέτηση που διακρίνει όλη την ομάδα των συνεργατών μας.

Ποιοι είμαστε

Στην AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE στοχεύουμε στην παροχή υψηλών προδιαγραφών λογιστικών, οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Με συνεχή και διαρκή εκπαίδευση και την χρήση της απαραίτητης τεχνολογίας, συμβουλεύουμε και οργανώνουμε τα λογιστήρια και τις οικονομικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων και των διαφόρων οργανισμών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και ασφαλές φορολογικό περιβάλλον για την απρόσκοπτη οικονομική ανάπτυξή τους.

Η επιτυχία της συνεργασία μας βασίζεται στην πολυετή εμπειρία, τις γνώσεις, το ήθος, την συνέπεια και την εξυπηρέτηση που διακρίνει όλη την ομάδα των συνεργατών μας.

Άρχες & Αξίες


Πλήρης Δέσμευση
προς τους πελάτες μας.

Μακροχρόνιες
επαγγελματικές σχέσεις.

Ποιότητα και σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Συνεχής υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών μας.

Η ιστορία μας

Το 1993 ιδρύθηκε, από την Σοφία Λουκοπούλου, φορολογικό ελεγκτή-επόπτη Ανωνύμων Εταιρειών επί σειρά ετών ως στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, το λογιστικό γραφείο που αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE, όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

  • Το 2001 εντάχθηκε στο δυναμικό του γραφείου ο Κομνηνός Αντώνιος με σκοπό την ανάπτυξη και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κεφαλαιουχικές εταιρείες.
  • Το 2004 μετά από κοινή πορεία τριών ετών δημιουργήθηκε η ΑΜΠΕ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ, από την Κα Λουκοπούλου και τον Κο Κομνηνό. Από το 2004 επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως της εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης, χάραξης φορολογικής στρατηγικής, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου.
  • Το 2009, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης των υπηρεσιών μας στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, εντάσσουμε στο δυναμικό της εταιρείας τον κ. Μακρή Ευάγγελο ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στους τομείς του οικονομικού σχεδιασμού και των οικονομικών αναλύσεων.
  • Τον Δεκέμβριο του 2012 και μετά από μία πορεία οχτώ ετών η ΑΜΠΕ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ μεταφέρθηκε στα νέα γραφεία της επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 40 στο Μαρούσι. Σε αντίθεση με την αρνητική οικονομική συγκυρία της εποχής, επιλέξαμε να επενδύσουμε σε νέα σύγχρονα και μεγαλύτερα γραφεία, ανανεώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο του εξοπλισμού μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα πετύχουμε στηριζόμενοι στο στελεχιακό μας δυναμικό.
  • Στις αρχές του 2014 η ΑΜΠΕ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ, υποδέχεται την Κα Κούλη Ιφιγένεια, η οποία έχει διατελέσει επί χρόνια υπεύθυνη λογιστηρίων πολυεθνικών επιχειρήσεων και μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία AMBE Tax-Accounting & Business Advisory Services AE.
  • Σήμερα, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, η εταιρεία μας βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς λογιστικών, φορολογικών και οικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών φυσικών και νομικών προσώπων κάθε τύπου και μεγέθους.

Η προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών μας βασίζεται στην συνδυασμένη επένδυση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικού εξοπλισμού.